1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Stellavy (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Stellavy.lt Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje Stellavy.lt  Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Stellavy.lt   elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka,kad Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu ir telefonu numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.

3.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Stellavy.lt    elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos aktuose nustatytas teises.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti elektroninės parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka Stellavy.lt   nurodytuose bankuose, mokėjimo sistemose .

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui el.paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir esmės nepasikeitė jos išvaizda.

5.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

 1. Apmokėjimas ir pristatymas

6.1. Stellavy.lt   elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el.paštu priimami 10-18 valandos darbo dienomis.

6.2. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma: elektroninės bankininkystės sistema, pavedimu.

6.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.

6.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima paštomatuose, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.7. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos, jeigu tokia galimybė bus. Jei Pirkėjas nepriima ir/ar neatsiima siuntos ir  ji vežama pakartotinai, Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.

 1. Prekių kokybė, garantijos

7.1. Kiekvienos Stellavy.lt    elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Stellavy.lt    elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, nustatyta atitinkamų teisės aktų.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas 

  Mes visuomet tikimės, kad stellavy.lt įsigytos prekės Jums puikiai tiks ir patiks. Tačiau, jeigu atsitiktų kitaip – visuomet galite prekę  pasikeisti į kitą prekę.

  Visas stellavy.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, išskyrus, įstatymuose nurodytas išlygas: apatinį trikotažą, kojines, pėdkelnes ir naktinius drabužius per 14 kalendorinių dienų Jūs galite:

  1. Keisti į kitą dydį;
  2. Keisti prekę į kitą modelį;
  3. Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.1. Prekių grąžinimas/keitimas galimas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 str. 1 dalimi.

8.2. Prekių keitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš elektroninės parduotuvės reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus, vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.4. Norėdami grąžinti ar pasikeisti prekę, Pirkėjas privalo tai įvykdyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Pirkėjas prieš grąžindamas prekę privalo susisiekti su pardavėju telefonu arba el.paštu nurodytu kontaktuose.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. ir 8.4. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ir atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.

8.6. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

8.7. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatytą tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami.

8.8. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8.9. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės Pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

8.10. Transportavimo išlaidos, kurios susidarė grąžinant prekę ir pristatymo išlaidos, nėra grąžinamos ir jas apmoka Pirkėjas.

8.11. Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėtojui ir tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliekamas pavedimas įsigyjant prekę.

Svarbu: Jeigu nebus įvykdytos visos su prekių grąžinimu/keitimu susijusios sąlygos (paminėtos anksčiau), stellavy.lt pasilieka teisę nepriimti atgal ir nekeisti prekių.

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve www.stellavy.lt

9.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei stellavy.lt   elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 1. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.

10.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais telefonais ir el.pašto adresais.

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykle,informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – https://webgate.ec.europa.eu/odr .